– 1 Bedroom Apartment (Model 1A): Floorplan – $2,275 – $2,375   – 1 Bath(s)   – 893 Sq. Ft.

– 1 Bedroom Apartment (Model 1B): Floorplan $2,275 – $2,375   – 1 Bath(s)   – 989 Sq. Ft.

– 1 Bedroom Apartment (Model 1C): Floorplan –  $2,275 – $2,375  – 1 Bath(s)   – 893 Sq. Ft.

– 2 Bedroom Apartment (Model 2B): Floorplan – $2,875 – $2,975   – 1.5 Bath(s) – 1150 Sq. Ft.

– 2 Bedroom Town Home (Model 2A): Floorplan – $2,875 – $2,975  – 1.5 Bath(s)   – 1,200 Sq. Ft.

– 3 Bedroom Town Home (Model 3A): Floorplan – $3,500 – $3,600  – 2.5 Bath(s)   – 1,760 Sq. Ft.