– 1 Bedroom Apartment (Model 1A): Floorplan – $1,525-$1,625   – 1 Bath(s)   – 893 Sq. Ft.

– 1 Bedroom Apartment (Model 1B): Floorplan – $1,525-$1,625   – 1 Bath(s)   – 989 Sq. Ft.

– 1 Bedroom Apartment (Model 1C): Floorplan – $1,525-$1,625   – 1 Bath(s)   – 893 Sq. Ft.

– 2 Bedroom Town Home (Model 2A: Floorplan – $2,000-$2,150  – 1.5 Bath(s)   – 1,200 Sq. Ft.

– 3 Bedroom Town Home (Model 3A): Floorplan – $2,400-$2,550   – 2.5 Bath(s)   – 1,760 Sq. Ft.